Nederlands
  nl
English
  en
contact veelgestelde vragen
log in
VU
 
Disclaimer
De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van boekhandel Dominicanen en ons.
Ondanks dat er veel aandacht wordt besteed aan het behouden van de actualiteit, volledigheid, correctheid en toegankelijkheid van de website blijft het mogelijk dat de inhoud van de website verouderd, incompleet of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
Boekenhandel Dominicanen alsook wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze website. Het is mogelijk dat via deze website toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Boekhandel Dominicanen alsook wij zijn evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op die websites en/of pagina's.
Via deze website kunnen e-mails verstuurd worden. Boekhandel Dominicanen alsook wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet of te laat ontvangen van deze e-mails. Indien je informatie op deze website aantreft waarvan je denkt dat die onjuist is, dan kunt je contact opnemen met boekhandel Dominicanen middels student@boekhandeldominicanen.nl
Informatie van derden, producten en diensten
Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van boekhandel Dominicanen en/of onze vereniging zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel wij selectief zijn ten aanzien van de informatie van derden die op deze site wordt opgenomen of de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Boekhandel Dominicanen alsook wij geven geen enkele garantie noch aanvaarden wij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.
Geen aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site worden door boekhandel Dominicanen alsook onze vereniging uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel boekhandel Dominicanen en wij ons tot het uiterste inspannen om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kunnen wij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Boekhandel Dominicanen alsook onze vereniging aanvaarden in dat verband geen aansprakelijkheid.
leveringsvoorwaarden privacy statement copyright disclaimer veelgestelde vragen contact
 
Welkom bij Helix